Witaj!

BLOG

Porady ślubne – Ceremonia | Wedding tips – Ceremony

W poprzednim poście na temat fotogenicznego ślubu opisałam proces przygotowań.

Dzisiaj chciałabym poświęcić kilka słów najważniejszej chwili w dniu ślubu, czyli ceremonii zaślubin. Nieważne, czy to ślub kościelny czy cywilny, moment ten stanowi ogromne przeżycie dla Młodej Pary, i z własnego doświadczenia mogę napisać, że niewiele się potem z tego pamięta… Dlatego tak ważne jest zadbać o odpowiednią dokumentację tych chwil…

Jakie decyzje mogą sprawić, że Wasze zdjęcia ślubne będą piękniejsze?

Przede wszystkim wybór godziny ceremonii…

Gdy wahacie się między godziną wcześniejszą lub późniejszą, zawsze wybierzcie wcześniejszą. Dzięki temu będzie więcej światła podczas ceremonii czy składania życzeń. A w fotografii wszystko przecież zależy od jakości i ilości światła…

Po drugie – miejsce! Malutkie, drewniane kościółki mogą wydawać się przeurocze, ale jasny i przestronny kościół jest lepszą scenografią. Podczas ceremonii fotograf (i kamerzysta) starają się być z boku wydarzeń jak najbardziej to możliwe, aby nie odwracać uwagi od tego, co najważniejsze – ślubowania. Jeśli jednak w kościele jest mało miejsca, każdy krok rzuca się w oczy i jest pilnie śledzony przez gości, księdza, a nawet przez Parę Młodą… Powstaje wówczas dylemat – czy dbać o piękne zdjęcia czy o dyskrecję… Najlepiej byłoby nie mieć takich dylematów J

Jest parę rzeczy, na które wpływ ma tylko Para Młoda. Brzmią trywialnie, ale często o nich zapominamy w stresie przedślubnym.

Tak jak droga do ołtarza i wyjście z kościoła… Te czynności często są wykonywane pospiesznie – „byle mieć to już z głowy , bo wszyscy patrzą” 😉 Im wolniej i stateczniej będziecie szli, tym łatwiej będzie uchwycić Wasze wzruszenie i radosne uśmiechy. Nieważne jak wolno wydaje wam się, ze idziecie – wierzcie mi, możecie iść jeszcze wolniej!

No i oczywiście najważniejszy moment – zakładanie obrączek i przysięga! Pamiętajcie, aby stanąć przed ołtarzem zwracając się twarzami do siebie, nie do księdza. Jeśli w kościele rygorystycznie przestrzega się zasad obowiązujących fotografa, wówczas miejsca, w których może się on znajdować są ograniczone i na zdjęciach zobaczycie swoje plecy…

Nie będę tutaj poruszać takich spraw jak dekoracje kwiatowe czy limuzyny, bo w fotografii ślubnej najważniejsze są emocje i ludzie, a nie rzeczy materialne. Mam nadzieję, że w wirze przygotowań ślubnych nie zapomnicie o tym!

Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii i doświadczeń – co według Was pomaga w zapewnieniu dobrych zdjęć ślubnych?

In my last post concerning photogenic wedding I have described the getting ready phase.

Today I would like to write a few words about the most important moment of the wedding day – the Ceremony.

Whether this will be a church or civil ceremony, it doesn’t matter; the ceremony itself is always an intense experience for Bride and Groom, and I can tell from my own experience that you remember only little from that event… That is why it is so important to make sure these moment will be documented well…

So – what decision can you make to ensure your pictures will be more beautiful?

First of all – the timing.

When you can choose between the earlier and later hour, always choose the earlier hour. There will be more natural light available during the ceremony and wishes. And in photography everything comes down to the quality and quantity of light.

Second thing – the location.

Small wooden churches may be charming, but light and spacious church is a better scene. During the ceremony the photographer (and videographer) try their best to be unnoticed so as not to abstract from the most important thing – the vows. But if the church is small, every step is noticed by guests, priest and even Bride and Groom. We have a dilemma then – shall we care for beautiful pictures or discretion. It’s always better not to have such dilemma. J

There are also some things that only Bride and Groom can look afer. They sound simple, but are often forgotten in the pre-wedding stress.

Such as way to and from altar. You will probably walk way too fast to “get it over with” 😉 The slower you will walk, the easier it will be to capture your feeling and smiles. No matter how slow you will go – go even slower!

And of course the most important moment – the rings and vows. Remember to stand in front of alter facing each other, not the priest. There are strict regulations for the photographer to follow, concerning where we can stand during ceremony, so you may end up only with your backs in pictures.

I won’t describe thing such as flower decorations or vehicles. In wedding pictures the most important are emotions and people, not material things. I hope that you will not forget it in the wedding preparation fever! J

I am curious of your experiences and opinions as always! What do you think makes wedding pictures more beautiful?Facebook Comments
1 comment
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

  • Basia8 marca 2009 - 20:14

    Święte słowa! Jako fotograf podpisuję się czym tylko mogę 🙂 Wybierajcie jasne kościoły! 🙂

Menu